Menu Luk
Service

ANSVAR:

JT3 klima stiller denne hjemmeside til rådighed som en service og som informationskilde. Vi forsøger at vedligeholde informationer og funktioner på denne hjemmeside så korrekt som muligt, men gør opmærksom på, at hjemmesiden kan indeholde fejl. JT3 klima fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl. Alt materiale samt indhold offentliggjort på denne hjemmeside er stillet til rådighed uden garanti af nogen art.

 

PERSONLIGE OPLYSNINGER (GDPR):

I JT3 klima passer vi godt på dine data og vi ved, hvor vigtigt det er at leve op til kravene i Persondataforordningen – også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation).

I det følgende beskrives, hvilke oplysninger og informationer, der indsamles hos JT3 klima og hvordan disse bruges.

JT3 klima videregiver under ingen omstændigheder personligt identificerbare oplysninger, IP-numre og lignende til tredjemand medmindre vi i henhold til lovgivningen, af domstolene eller af en offentlig myndighed tvinges til det. 

JT3 klima indsamler kun personligt identificerbare informationer om vores brugere, hvis disse frivilligt oplyses af brugerne selv. 

 

JT3 klimas medarbejdere må kun indsamle og registrere højst nødvendige persondataoplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere. De nødvendige oplysninger kan bestå i kontaktpersonens navn, arbejdstelefonnummer og e-mailadresse som registreres under den virksomhed hvor kontaktpersonen er tilknyttet eller privatkunders adresse.

 

Formålet er af legitim interesse, eksempelvis kontaktoplysninger på kunder og andre samarbejdspartnere samt oplysninger om kundernes købshistorik. Herudover er formålet at kunne opfylde kontrakter og aftaler i forbindelse med levering af varer eller ydelser.

Oplysningerne stammer fra samarbejdspartnere og evt. fra kontaktpersonen selv.  I forbindelse med bearbejdning af nye potentielle kunder kan de almindelige oplysninger evt. være hentet fra hjemmesider eller offentligt tilgængelige databaser.

 

JT3 klima logger ikke-personligt identificerbare oplysninger om IP-adresser. Disse oplysninger slettes ikke, men anvendes udelukkende internt til statistik. Se under Cookies.

 

RET TIL INDSIGT OG SLETNING:

Den registrerede kontaktperson har ret til at få indsigt i eller at få slettet de persondata, som virksomheden ligger inde med. Dette vil efter henvendelse ske snarest muligt og som hovedregel senest 4 uger efter modtagelsen af en skriftlig begæring herom. Når oplysninger er udleveret, kan personen tidligst anmode om tilsvarende oplysninger 6 måneder efter udleveringsdatoen.

KLAGE:

Er en registreret kontaktperson ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, kan der klages til JT3 klimas IT-administrator. Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

COOKIES:

På JT3 klimas hjemmeside anvender vi cookies til webanalyse i begrænset omfang for at kunne forbedre hjemmesiden. Vi bruger optælling til at føre statistik på, hvordan hjemmesiden anvendes og til at finde uhensigtsmæssigheder for at forbedre brugeroplevelsen.

 

OPHAVSRET:

Alt materiale på vores hjemmeside er ophavsretligt beskyttet. Materialet må frit benyttes, for eksempel i forbindelse med artikler, så længe der benyttes tydelig kildeangivelse. 

JT3 klima kan ikke drages til ansvar for evt. mangelfuld information. 

Der må gerne linkes til materiale på JT3 klimas website forudsat, at dette foregår loyalt og i overensstemmelse med gældende ret, herunder at visningen af materialet på JT3 klimas hjemmeside ikke sker som framing.

540x288_cases